Smartbok Grunnskole 1.–4. trinn Natur- og samfunnsfag Gaia 4, Elevbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok

Gaia 4, Elevbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok

Av Dagny Holm, Anne-Elisabeth Utklev, Ingrid Spilde, Inger Kristine Jensen, Marit Johnsrud
Gaia 4, Elevbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok

Fag: Natur- og samfunnsfag
Nivå: 4. trinn

Gaia 4 Elevbok gir gode muligheter for differensiering og variert undervisning.

Gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler oppfordres elevene til å stille spørsmål og utforske verden rundt seg. Naturfag og samfunnsfag presenteres i samme bok og hvert kapittel starter med en kollasj.

Gaia 4 Elevbok Smartbok er den digitale utgaven av læreboka med nyttige funksjoner som innlest tekst, muligheter til å ta notater og markere, søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PV/Mac og nettbrett.

Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka.

SMART_TIME_LOGO_kvadrat

Gaia 4 Elevbok Smartbok er tilgjengelig i en egen lærerversjon. Denne versjonen gir tilgang til Smart Time, et Smart-verktøy for planlegging og klasseromspresentasjoner. Bruk materiell fra læreverk og nettet–del med elevene.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Gaia 4, Elevbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 134,00   
Gaia 4, Elevbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 134,00   

* Priser er eksklusiv mva