Smartbok Videregående Elektrofag Automatiseringssystemer, Smartbok (2013)

Automatiseringssystemer, Smartbok (2013)

Automatiseringssystemer, Smartbok (2013)

Symbolbruken på alle skjemaene er oppdatert i henhold til euronorm EN 60617. Kapitlene er utvidet med flere oppgaver som kombinerer teori og praksis, og oppgavene innenfor hvert kapittel har en jevn progresjon. Gjeldende regelverk er integrert i kapitlene der det er aktuelt. Bak i boka er det lagt inn en symboloversikt.

Boka har fokus på praktiske eksempler og oppgaver med:

  • kobling og idriftsettelse av motoranlegg
  • planlegging, tegning, kobling og idriftsettelse av reléstyringer, PLS-styringer, systemer for kontinuerlig regulering
  • sammenføyningsmetoder ved montering

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc.
I tillegg har Smartboka

  • et tjuetalls animasjoner/simuleringer
  • arbeidsark
  • flervalgsoppgaver
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Automatiseringssystemer, Smartbok (2013) Elevutgave  Bokmål   kr 188,00  Prøv nå  
Automatiseringssystemer, Smartbok (2013) Elevutgave  Nynorsk   kr 188,00  Prøv nå  
Automatiseringssystemer, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 188,00  Prøv nå  
Automatiseringssystemer, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 188,00  Prøv nå  

* Priser er eksklusiv mva