Smartbok Videregående Elektrofag Elenergisystemer, Smartbok (2014)

Elenergisystemer, Smartbok (2014)

Elenergisystemer, Smartbok  (2014)

Læremidlet omhandler:

  • praktiske installasjonseksempler som følger framgangsmåten for å planlegge, montere, sette i drift, feilsøke på og dokumentere enkle systemer for lysstyring, varmestyring og -regulering, og uttak av elektrisk energi.
  • prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystemer i en bolig
  • systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Elenergisystemer, Smartbok (2014) Elevutgave  Bokmål   kr 246,40  Prøv nå  
Elenergisystem, Smartbok (2014) Elevutgave  Nynorsk   kr 246,40  Prøv nå  
Elenergisystemer, Smartbok (2014) Lærerutgave  Bokmål   kr 246,40  Prøv nå  
Elenergisystem, Smartbok (2014) Lærerutgave  Nynorsk   kr 246,40  Prøv nå  

* Priser er eksklusiv mva