Smartbok Videregående Idrettsfag Treningslære, Smartbok (2016)

Treningslære, Smartbok (2016)

Treningslære, Smartbok (2016)

Den reviderte læreplanen innebærer noen endringer både i treningslære 1 og treningslære 2: De grunnleggende ferdighetene er mer tilrettelagt for faget treningslære.

  • Prestasjons- og helseperspektivet ivaretas bedre i kompetansemålene enn tidligere.
  • Det presiseres at faget skal være nært knyttet til aktivitetslære.
  • Begrepet idrettsaktivitet benyttes i stedet for valgt idrett i flere av kompetansemålene for å inkludere flere typer trening og aktiviteter. Det er fortsatt mulig å velge én idrett i tilknytning til de aktuelle kompetansemålene.
  • Idrettspsykologi er flyttet fra treningslære 1 til treningslære 2.

Vi har flyttet stoff og fornyet boka i henhold til siste versjon av læreplanen. I tillegg har vi gjort en del faglige presiseringer i tråd med nyere forskning.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Treningslære, Smartbok (2016) Elevutgave  Bokmål   kr 181,60   
Treningslære, Smartbok (2016) Lærerutgave  Bokmål   kr 181,60   

* Priser er eksklusiv mva