Smartbok Videregående Matematikk Sigma 1T, Smartbok (2013)

Sigma 1T, Smartbok (2013)

Av Karl Erik Sandvold, Bjørnar Pettersen, Stein Øgrim, Tone Bakken, Knut Skrindo, Runar Thorstensen, Anne Thorstensen
Sigma 1T, Smartbok (2013)

Revidert Sigma 1T:

  • Sigma 1T er revidert i forhold til læreplanendingene i 2010 og 2013.
  • Kapittelet om økonomi er utvidet noe (ref. læreplanendring 2013).
  • Nye oppgaver til hvert kapittel, hvor elevene kan jobbe spesielt med grunnleggende ferdigheter i faget.

 

Sigma 1T Smartbok er en digital versjon av læreboka. Smartboka er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver.

Smartbok kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Med Smartbok lærerlisens får man også tilgang til Smart Time. Dette er et verktøy for planlegging av presentasjoner, skoletimer eller lekseopplegg. Bruk materiell fra Smartbok, ressurser fra nettet og egne filer - og del med elevene. www.smarttime.no 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma 1T, Smartbok (2013) Elevutgave  Bokmål   kr 259,20   
Sigma 1T, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 259,20   

* Priser er eksklusiv mva