Smartbok Videregående Matematikk Sigma, Påbygging, Smartbok

Sigma 2P-Y, Påbygging, Smartbok (2014)

Sigma, Påbygging, Smartbok

I den nye utgaven av boka er behandlingen av hovedområdet Funksjoner i praksis utvidet. I det nye kapitlet Funksjoner 1 får elevene gjennomgått grunnleggende emner om funksjoner. Samtidig er det nye læreplanpunktet, som krever utvidet bruk av digitale verktøy, tydelig integrert gjennom motiverende og praktiske eksempler i Funksjoner 2.

Spesielt for den nye utgaven er også at det er lagt inn utvidet repetisjonsstoff i starten av boka.  Emnene «Regning uten digitalt verktøy», «Brøk», og «Likninger» er valgt ut fra hva elevene kan ha nytte av å repetere fra ungdomsskolen og vg1.

Sigma2P-Y Smartbok er en digital versjon av læreboka. Smartboka er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver.

Smartbok kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Med Smartbok lærerlisens får man også tilgang til Smart Time. Dette er et verktøy for planlegging av presentasjoner, skoletimer eller lekseopplegg. Bruk materiell fra Smartbok, ressurser fra nettet og egne filer - og del med elevene. www.smarttime.no 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma 2P-Y, Påbygging, Smartbok (2014) Elevutgave  Bokmål   kr 277,60   
Sigma 2P-Y, Påbygging, Smartbok (2014) Lærerutgave  Bokmål   kr 277,60   

* Priser er eksklusiv mva