Smartbok Videregående Matematikk Sigma S2, Smartbok (2015)

Sigma S2, Smartbok (2015)

Av Tone Bakken, Kari Hylland, Knut Skrindo, Anne og Runar Thorstensen, Stein Øgrim
Sigma S2, Smartbok (2015)

I den nye utgaven av boka er det, på samme måte som i fellesfagbøkene, lagt til rette for bruk av moderne di­gitale verktøy. Ny eksamensordning, blant annet med nye krav til bruk av digitale verktøy på del 2 av eksamen, trer i kraft i 2015.

Det er også i denne boka laget nye oppgaver, der elevene kan jobbe spesielt med grunnleggende ferdigheter i faget.

Du vil fortsatt kjenne igjen strukturen der hvert av oppslagene med lærestoff, eksempler og aktiviteter er tilpasset én undervisningsøkt.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Sigma S2, Smartbok (2015) Elevutgave  Bokmål   kr 280,80  Prøv nå  
Sigma S2, Smartbok (2015) Lærerutgave  Bokmål   kr 280,80  Prøv nå  

* Priser er eksklusiv mva