Smartbok Videregående Rettslære Juss 1, Smartbok (3. utg.)

Juss 1, Smartbok (3. utg.)

Juss 1, Smartbok (3. utg.)

Juss 1, Smartbok er et faglig solid læreverk som er faglig oppdatert og speiler dagens samfunn. I tråd med tilbakemeldinger fra brukerne har forfatterne videreført og fornyet læreverket.
Juss 1 har en klar og ryddig fremstilling av fagstoffet, en pedagogisk struktur med fortløpende eksempler, et rikt oppgaveutvalg og en utstrakt bruk av illustrasjoner og figurer.
Læreverket dekker alle emnene i faget Rettslære 1.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Juss 1 (3. utg.) Elevutgave  Bokmål   kr 117,60   
Juss 1 (3. utg.) Lærerutgave  Bokmål   kr 117,60   

* Priser er eksklusiv mva