Smartbok Brukerstøtte Ønsker du en presentasjon eller opplæring i bruk av Smartbok?

Vi presenterer Smartbok

Vi kommer til skolen eller kommunen din for å vise hvordan Smartbok kan brukes.

Innholdet i en Smartbok-presentasjon: 

  • Hvordan bruke Smartbok: Nyheter og tips til god bruk med klassen
  • Gjennomgang av verktøyene i Smartboka
  • Demonstrasjon av Pluss-versjoner med filmer, animasjoner og interaktive oppgaver
  • Hvordan bruke innholdsbanken i Smartboka
  • Hvordan bruke Smartbok på flere plattformer: PC/MAC, iPad, Smarte tavler
  • Gjennomgang av de viktigste fordelene ved Smartbok for elever, lærer og skoleeier
  • Kurset kan tilpasses din skole og vi kan for eksempel komme i en lunsj, et skolemøte eller et teammøte.

Ønsker du en uforpliktende presentasjon av Smartbok, ta kontakt med oss på e-post: salggu@gyldendal.no, eller på telefon: 22 03 41 60. Skolebesøk er kostnadsfritt.