Nyhet

Kroppens funksjon og oppbygning

Av Gunnar Nicolaysen, Per Holck (red.)
Kroppens funksjon og oppbygning

Boka beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale. Grunnideen bak boka er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene.

Organenes oppbygning flettes inn etter hvert som funksjonen gjennomgås. En hovedmålsetning er å bidra til at leseren forstår mekanismene i de ulike organenes funksjonsmåte. Lærestoffet er lettfattelig framstilt og lett å repetere til eksamen.

3. utg. 2018

Digital arbeidsbok medfølger.

NB. Smartbøkene for høyere utdanning er uten lyd.

Abonnementet trekkes årlig til det sies opp. Oppgitt pris er per år.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Årslisens       

* Priser er eksklusiv mva