I salg

Kroppens funksjon og oppbygning

Av Gunnar Nicolaysen, Per Holck (red.)
Kroppens funksjon og oppbygning

Boka beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale. Grunnideen bak boka er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene.

Organenes oppbygning flettes inn etter hvert som funksjonen gjennomgås. En hovedmålsetning er å bidra til at leseren forstår mekanismene i de ulike organenes funksjonsmåte. Lærestoffet er lettfattelig framstilt og lett å repetere til eksamen.

3. utg. 2018

Smartbøkene for høyere utdanning er uten lyd.

Boken kan bestilles som del av et samleabonnement for institusjoner.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Kroppens funksjon og oppbygning, Smart Bok, 3. utgave
ISBN 9788205519671
Årslisens  Bokmål   Kr 192,00    

* Priser er eksklusiv mva