Legemidler og bruken av dem

Av Hedvig Nordeng, Olav Spigset (red.)
Legemidler og bruken av dem

Boken gir sykepleieren kunnskaper som er nødvendige når en skal

•     gi legemidler

•     observere og overvåke pasienten og handle raskt dersom det oppstår komplikasjoner

•     rapportere om, og dokumentere legemidlers virkning og bivirkninger

•     informere pasienter om bruk av legemidler og om effekten av dem

Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også plantebaserte legemidler.

3. utg. 2018

Smartbøkene for høyere utdanning er uten lyd.

Boken kan bestilles som del av et samleabonnement for institusjoner.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Legemidler og bruken av dem, Smart Bok, 3. utgave
ISBN 9788205519664
Årslisens  Bokmål   Kr 165,60    

* Priser er eksklusiv mva