Nyhet

Legemidler og bruken av dem

Av Hedvig Nordeng, Olav Spigset (red.)
Legemidler og bruken av dem

Boken gir sykepleieren kunnskaper som er nødvendige når en skal

•     gi legemidler

•     observere og overvåke pasienten og handle raskt dersom det oppstår komplikasjoner

•     rapportere om, og dokumentere legemidlers virkning og bivirkninger

•     informere pasienter om bruk av legemidler og om effekten av dem

Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også plantebaserte legemidler.

3. utg. 2018

Digital arbeidsbok medfølger.

NB. Smartbøkene for høyere utdanning er uten lyd.

Abonnementet trekkes årlig til det sies opp. Oppgitt pris er per år.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Årslisens       

* Priser er eksklusiv mva