Menneskekroppen

Av Olav Sand, Øystein Vigleik Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie
Menneskekroppen

Denne boken, som er en videreføring av tidligere utgaver av Menneskekroppen (1998 og 2006), er primært beregnet på studenter ved bachelorutdanningen i sykepleie, men passer også for andre grupper innenfor høyere utdanning. Boken gir en grunnleggende forståelse av fysiologiske prinsipper, menneskekroppens bygning og organenes virkemåter.

Det er foretatt en betydelig oppdatering av stoffet når det gjelder faglige nyvinninger. Oppdateringene er spesielt omfattende innenfor emnet immunologi. Boken dekker fullt ut nylig definerte krav til læringsutbytte og faginnhold for emnet Anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie.

Boken er rikt illustrert og inneholder en rekke kliniske eksempler, som viser hva som skjer når de regulerende mekanismene ikke lenger fungerer som de skal. Et stort antall spørsmål og margtekster understreker viktige sider ved emnene. 

3. utg. 2018

Smartbøkene for høyere utdanning er uten lyd.

Boken kan bestilles som del av et samleabonnement for institusjoner.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Menneskekroppen, Smart Bok, 3. utgave
ISBN 9788205519657
Årslisens  Bokmål   Kr 240,00    

* Priser er eksklusiv mva