SmartBok Grunnskole 1.–4. trinn Engelsk Explore 4, My Textbook, Smartbok

Explore 4, My Textbook, Smartbok

Av Ellen M.T. Edwards, Mona E. Flognfeldt, Elisabeth Moen
Explore 4, My Textbook, Smartbok

I denne digitale versjonen av My Textbook 5 kan elevene skrive egne notater, legge inn bokmerker, gultusje, søke etter ord og sidetall, samt forstørre deler av sidene i boka. Siden smartboka kan brukes uavhengig av plattform, kan du finne igjen dine lagrede notater på hvilken som helst annen enhet.

Fra 4. trinn får elevene en egen tekstbok. Explore 4 differensierer på to nivåer, og legger til rette for fellesopplevelser i klasserommet. Elevene møter et stort utvalg teksttyper hvor temaene er varierte og relevante for faget og for elevenes hverdag. Dette engasjerer elevene og motiverer til læring.

  

  • Lesestrategier er innarbeidet med tydelige Before you read-oppgaver og varierte oppgaver etter lesing.
  • Ordinnlæringen er gjennomtenkt og gradvis, med synlig merking av Words to learn.
  • Læringsmålene gir mening for elevene.
  • Grammatiske mønstre og begreper blir gradvis innført i Explore English.
  • Hjelp til vurdering og egenvurdering i hvert kapittel med Now I know.
  • Rik lydstøtte og fokus på muntlige aktiviteter

Hele verket Explore har et gjennomgående fokus på gjenbruk av ord og setningsmønstre i stadig nye sammenhenger. Dette fremmer dypere læring i engelsk.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Explore 4, My Textbook, Smartbok Elevutgave  Bokmål   Kr 58,00    
Explore 4, My Textbook, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   Kr 58,00    

* Priser er eksklusiv mva