Smartbok Grunnskole 1.–4. trinn Natur- og samfunnsfag Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok

Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok

Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok

Nye Gaia 3 Elevbok Smartbok har blant annet innlest lyd og gir gode muligheter for differensiering og variert undervisning.

Nye Gaia 3 Elevbok Smartbok er den digitale utgaven av læreboka med nyttige funksjoner som innlest tekst, muligheter til å ta notater og markere, søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett.

I Nye Gaia oppfordres elevene gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler til å stille spørsmål og utforske verden rundt seg. Naturfag og samfunnsfag presenteres i samme bok.

Hver fagdel i grunnboka starter med en kollasj som egner seg godt som introduksjon og oppsummering, samtale og refleksjon. Kapittelstart inneholder tydelig informasjon om hva elevene skal lære og hvilke ferdigheter de skal øve spesielt på i kapitlet.

Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka.

Nye Gaia 3 Elevbok Smartbok er også tilgjengelig i en egen lærerversjon. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 92,00   
Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 92,00   
Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 92,00   
Nye Gaia 3, Grunnbok, Natur- og samfunnsfag, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 92,00   

* Priser er eksklusiv mva