SmartBok Grunnskole 1.–4. trinn Norsk Salto 1A, Elevbok, 2. utgave, Store og små bokstaver, Smartbok

Salto 1A, Elevbok, 2. utgave, Store og små bokstaver, Smartbok

Av Siw Monica Fjeld, Astrid Granly, Linn T. Sunne
Salto 1A, Elevbok, 2. utgave, Store og små bokstaver, Smartbok

Elevene lærer å lese og skrive fra første stund gjennom et samspill av digitale og papirbaserte læringsressurser.

Salto 1A Elevbok inneholder:

  • helhetlig bokstavinnlæring med vekt på raskere progresjon, systematikk og dybdelæring
  • differensierte lesetekster innenfor meningsfylte, spennende og fagovergripende temaer
  • illustrasjoner som engasjerer, motiverer og støtter opp om leseopplæringen
  • systematisk arbeid med ord og begreper
  • læringsmål knyttet til hvert kapittel
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Salto 1A, 2. utgåve, Elevbok, Store og små bokstavar, Smart Bok Elevutgave  Nynorsk   Kr 64,00    
Salto 1A, 2. utgave, Elevbok, Store og små bokstaver, Smart Bok Elevutgave  Bokmål   Kr 64,00    

* Priser er eksklusiv mva