Smartbok Grunnskole 1.–4. trinn Norsk Salto 2 Lærerens bok B, Smartbok

Salto 2 Lærerens bok B, Smartbok

Salto 2 Lærerens bok B, Smartbok

Lærerens bok er en praktisk og oversiktlig ressurs som gir trygghet og variasjon i undervisningen.

  • følger elevboka side for side
  • konkret veiledning til undervisningen
  • tydelige mål til hver enkelt side
  • forslag til vurderingsaktiviteter
  • differensierte skriveoppgaver
  • forslag til aktiviteter

Smartbok er den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker. 

Salto Lærerens bok, Smartbok er tilført verdifull funksjonalitet for læreren - blant annet muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold og se bilder. Smartboka kan brukes online, og er nedlastbar til PC/MAC og til nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Salto 2 Lærerens bok B, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 96,00   
Salto 2 Lærarbok B, smartbok Lærerutgave    kr 96,00   

* Priser er eksklusiv mva