Vivo 5-7, Smartbok

Av John Harald Bondevik, Anne Borgersen, Ariane B. Schjelderup,
Vivo 5-7 Smartbok

Fag: RLE
Nivå: 5.-7. trinn

Vivo 5–7, Smartbok er en fleksibel flertrinnsbok i KRLE som inneholder det elevene skal lære fra 5.–7. trinn. Strukturen er oversiktlig, og religioner og livssyn blir framstilt i hvert sitt kapittel.

Språket er enkelt og det står ordforklaringer i margen. Overskriftene og bildetekstene er egnet til førlesing. Bilder og illustrasjoner er fine og kan enkelt forstørres i smartboka. Vivo 5–7, Smartbok har også lydstøtte lest inn av skuespillere samt filmer direkte knyttet opp til ulike temaer og religioner som passer til å bryte opp undervisningen innimellom.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Vivo 5-7, Grunnbok, Smartbok Elevutgave**   Bokmål   Kr 112,00    
Vivo 5-7, Grunnbok, Smartbok Elevutgave**   Nynorsk   Kr 112,00    

* Priser er eksklusiv mva

** Denne Smartboken er en flerårsbok, og lisensen må derfor fornyes årlig for å opprettholde tilgangen gjennom alle årene den brukes. Prisen for påfølgende år vil være som for år 1, kun justert for konsumprisindeksen.