SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok

Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland
Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok

Multi vektlegger:

 • Varierte aktiviteter gjennom praktisk, utforskende og kreativt arbeid
 • Tilpasset opplæring innenfor læringsfellesskap
 • Tydelig fokus på kompetansemål i tråd med læreplanen
 • En best mulig faglig progresjon kapittel for kapittel og år for år
 • Bred og grundig elevvurdering som følges opp i undervisningen

Multi hovedtrekk:

 • Knytter sammen teori og aktiviteter
 • Holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode
 • Har korte og lettleste tekster
 • Tilpasser opplæringen til elever på ulikt faglig nivå
 • Har en konkret og brukervennlig Lærerens bok
 • Gir en presisering av målene i læreplanen til hvert kapittel

Smartbok er en digital versjon av hele boka, med innlest lyd som er synkronisert med teksten. Elevene kan skrive og lagre egne notater, samt legge inn bokmerker som gjør det enkelt å finne fram. I tillegg kan man søke etter innhold og forstørre tekst, bilder og oppgaver. Smartbok er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 5B, 2. utgave, Parallellbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 58,00    
Multi 5B, 2. utgåve, Parallellbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 58,00    
Multi 5B, 2. utgave, Parallellbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 58,00    
Multi 5B, 2. utgåve, Parallellbok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 58,00    

* Priser er eksklusiv mva