SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 6A, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok

Multi 6A, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland
Multi 6A, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok

Lærerens bok har detaljert oversikt over kompetansemålene for trinnet samt faglige mål for kapitlet. Lærerens bok inneholder også forslag til spørsmål som stimulerer til diskusjoner og muntlige aktiviteter. Videre har den mange ideer til hvordan lærestoffet kan kan differensieres.

Du finner også henvisninger til kopioriginaler i Lærerens bok.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 6A, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   Kr 68,00    

* Priser er eksklusiv mva