SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 6B, 2.utgave, Grunnbok, Smartbok

Multi 6B, 2.utgave, Grunnbok, Smartbok

Multi 6B, 2.utgave, Grunnbok, Smartbok

Multi Smartbok er en digital versjon av læreboka. Elevene kan markere i teksten, søke, lage bokmerker og legge inn egne notater. Hele boka er lest inn av skuespillere, noe som kan være spesielt nyttig for elever med lesevansker i forbindelse med lange tekstoppgaver. Smartbok kan enten brukes som en erstatning til den trykte elevboka eller som et supplement til enkelte elever.

Les mer om Multi som læreverk her

Funksjoner i Smartboka:

  • MARKER TEKSTEN: Bruk verktøy for gultusj og marker viktige ord og begreper.
  • LYTT: Hele boka er innlest, trykk hvor du vil i teksten og få den opplest
  • NOTER: Lag egne notater i teksten: Lag sammendrag, ordforklaringer eller huskelapper til deg selv.
  • SØK: Alle ord og begreper er søkbare, og det er derfor lett å finne igjen tema eller begreper andre steder i boka.
  • ZOOM: Forstørr tekst og bilder
  • INNHOLDSBANK: Finn igjen notater, bokmerker og notater i bokas egen innholdsbank.
  • BRUK: På PC, Mac, interaktivtavle, ipad og nettbrett. Kan også brukes uten at man er koblet til Internett.  
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 6B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   Kr 66,00    
Multi 6B, 2. utgåve, Grunnbok, Smart Bok Elevutgave  Nynorsk   Kr 66,00    

* Priser er eksklusiv mva