SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 7, 2. utgave, Oppgavebok, Smartbok

Multi 7, 2. utgave, Oppgavebok, Smartbok

Multi 7, 2. utgave, Oppgavebok, Smartbok

Smartboka har innlest tekst som er synkronisert med boka. Dette kan være en støtte for lesesvake elever, spesielt i lengre matematiske tekstoppgaver.

I Smartboka kan man skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka.

Smartbok kan bruker i nettleseren, eller man kan bruke den uten Internett ved å laste den ned til PC, Mac, iPad eller Windows 8-brett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 7, 2. utg. Oppgavebok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 66,00    
Multi 7, 2. utg. Oppgavebok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 66,00    
Multi 7, 2. utg.Oppgavebok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 66,00    
Multi 7, 2. utg. Oppgavebok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 66,00    

* Priser er eksklusiv mva