Smartbok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok

Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar Nordberg
Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok

Revisjonen av Kunnskapsløftet har økt fokus på de grunnleggende ferdighetene. For å møte disse endringene reviderer vi Multi 5-7.

I 2. utgaven har vi lagt vekt på:

  • Styrking av de grunnleggende ferdighetene
  • Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver føres
  • Mer hjelp til å løse tekstoppgaver, blant annet ved bruk av modeller
  • Flere problemløsningsoppgaver
  • Mer variert undervisning med refleksjonsoppgaver
  • Egenvurdering på slutten av hvert kapittel
  • Oppgavebok med oppgaver på 3 nivåer
  • Spennende digitale nyheter: Smartbok, Smart Tavle og Smart Vurdering
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 64,00   
Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 64,00   
Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 64,00   
Multi 7A, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 64,00   

* Priser er eksklusiv mva