SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 7A, 2. utgave, Parallellbok, Smartbok

Multi 7A, 2. utgave, Parallellbok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar Nordberg
Multi 7A, 2. utgave, Parallellbok, Smartbok

Multi 7, 2. utgave Parallellbok følger Multi 7, 2. utgave Grunnbok side for side. Det matematiske lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker grunnboka.

Multi 7, 2. utgave Parallellbok følger Multi 7, 2. utgave Grunnbok side for side. Det matematiske lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker grunnboka.

Multi vektlegger:

 • Varierte aktiviteter gjennom praktisk, utforskende og kreativt arbeid
 • Tilpasset opplæring innenfor læringsfellesskap
 • Tydelig fokus på kompetansemål i tråd med læreplanen
 • En best mulig faglig progresjon kapittel for kapittel og år for år
 • Bred og grundig elevvurdering som følges opp i undervisningen

Multi i hovedtrekk:

 • Knytter sammen teori og aktiviteter
 • Holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode
 • Har korte og lettleste tekster
 • Tilpasser opplæringen til elever på ulikt faglig nivå
 • Har en konkret og brukervennlig Lærerens bok
 • Gir en presisering av målene i læreplanen til hvert kapittel

Multi hovedkomponenter per trinn:

 • Grunnbok A og B
 • Lærerens bok A og B
 • Oppgavebok
 • Kopiperm 5–7

Foreligger kun som online-versjon uten lydfiler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 7A, 2. utg. Parallellbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 58,00    
Multi 7A, 2. utg. Parallellbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 58,00    
Multi 7A, 2. utg. Parallellbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 58,00    
Multi 7A, 2. utg. Parallellbok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 58,00    

* Priser er eksklusiv mva