Smartbok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok

Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar Nordberg
Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok

Revisjonen av Kunnskapsløftet har økt fokus på de grunnleggende ferdighetene. For å møte disse endringene reviderer vi Multi 5-7.

I 2. utgaven har vi lagt vekt på:

  • Styrking av de grunnleggende ferdighetene
  • Tydelig hjelp til hvordan svar på oppgaver føres
  • Mer hjelp til å løse tekstoppgaver, blant annet ved bruk av modeller
  • Flere problemløsningsoppgaver
  • Mer variert undervisning med refleksjonsoppgaver
  • Egenvurdering på slutten av hvert kapittel
  • Oppgavebok med oppgaver på 3 nivåer
  • Praktiske digitale læreverktøy: Smartbok, Smart Tavle, Smart Vurdering og Smart Øving
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 64,00   
Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 64,00   
Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 64,00   
Multi 7B, 2. utgave, Grunnbok, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 64,00   

* Priser er eksklusiv mva