SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Matematikk Multi 7B, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok

Multi 7B, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar Nordberg
Multi 7B, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok

Matematikk for barnetrinnet

Lærerens bok følger grunnboka side for side og gir forslag til spill og aktiviteter med samme faglige mål som i grunnboka.

Den har detaljert oversikt over kompetansemålene for trinnet samt faglige mål for kapitlet. Lærerens bok inneholder også forslag til spørsmål som stimulerer til diskusjoner og muntlige aktiviteter. Videre har den mange ideer til hvordan lærestoffet kan kan differensieres.

Du finner også henvisninger til kopioriginaler i Lærerens bok.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Multi 7B, 2. utgave, Lærerens bok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   Kr 68,00    

* Priser er eksklusiv mva