SmartBok Grunnskole 5.–7. trinn Samfunnsfag Gaia 7 Samfunnsfag, Smartbok

Gaia 7 Samfunnsfag, Smartbok

Av Anne-Elisabeth Utklev, Dagny Holm
Gaia 7 Samfunnsfag, Smartbok

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 7. trinn

Gjennom spennende aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler inviterer Gaia 7 Elevbok til nysgjerrighet og læring hos elevene.

Tekster i ulike vanskelighetsgrader legger til rette for differensiert og variert undersvisning.

Elevboka har videre:

  • Tydelig progresjon
  • Rikt illustrerte oppslag
  • Mange konkrete forslag til undersvisningsopplegg
  • Enkle og konkrete forslag til aktiviteter

Til hvert kapittel er det dessuten utarbeidet faktaspørsmål, godt egnet til spill og quiz.

Gaia 7 Elevbok Smartbok er den digitale utgaven av læreboka med nyttige funksjoner som innlest tekst, muligheter til å ta notater og markere, søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett.

Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i boka.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Gaia 7, Samfunnsfag, Elevbok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   Kr 132,00    

* Priser er eksklusiv mva