Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Engelsk Enter 10 Teachers Book, Smartbok

Enter 10 Teachers Book, Smartbok

Enter 10 Teachers Book, Smartbok

Enter Smartbok er den digitale versjonen av Learner's Book. Her kan elevene høre teksten i boka opplest av ungdom og voksne med engelsk som førstespråk.

Elevene kan skrive inn egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og sidetall samt forstørre deler av sidene i boka. Smartboka kan brukes uavhengig av plattform. Dersom du lagrer notater ett sted, vil du kunne fine det igjen på hvilken som helst annen enhet.

Smartboka er godt egnet for både PC, Mac og nettbrett, og kan også benyttes offline.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Enter 10 Teachers Book, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 156,80   

* Priser er eksklusiv mva