SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn Engelsk Enter 8-10, Basic Skills, Smartbok

Enter 8-10, Basic Skills, Smartbok

Av Elizabeth Diskin, Knut Kasbo, Kirsti G. Winsvold
Enter 8-10, Basic Skills, Smartbok

Fag: Engelsk
Trinn: 8. til 10. trinn

I denne digitale versjonen av Enter Basic Skills kan elevene høre all tekst lest opp av ungdom og voksne med engelsk som morsmål. De kan også skrive egne notater, legge inn bokmerker, gultusje, søke etter ord og sidetall, samt forstørre deler av sidene i boka. Siden smartboka kan brukes uavhengig av plattform, kan de finne igjen sine lagrede notater på hvilken som helst annen enhet.

Enter Basic Skills 8-10 er en flertrinnsbok i tett samspill med Learner's Book 8, 9 og 10 og øver opp elevenes språkkunnskap og grunnleggende ferdigheter i engelsk. Fra Learner's Book henvises det til Basic Skills og oppgaver på alle nivå. Elevene kan dermed trene på akkurat det de trenger gjennom eksempler og eksempeltekster, oppgaver i tekstoppbygging, grammatikk, staving med mer. 

   

Basic Skills gjør det enkelt for læreren å tilpasse undervisning og den gir forslag til gode oppgaver som kan brukes til skriftlig vurdering. Den har også oppgaver som kan brukes til eksamensforberedelser. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Enter 8-10, Basic Skills, Smartbok, Elev Elevutgave**   Bokmål   Kr 58,00    
Enter 8-10, Basic Skills, Smartbok, Elev Elevutgave**   Nynorsk   Kr 58,00    
Enter 8-10 Basic Skills, Smartbok, Lærer Lærerutgave**   Bokmål   Kr 58,00    
Enter 8-10 Basic Skills, Smartbok, Lærar Lærerutgave**   Nynorsk   Kr 58,00    

* Priser er eksklusiv mva

** Denne Smartboken er en flerårsbok, og lisensen må derfor fornyes årlig for å opprettholde tilgangen gjennom alle årene den brukes. Prisen for påfølgende år vil være som for år 1, kun justert for konsumprisindeksen.