Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Engelsk Enter 8 Read & Write, Smartbok

Enter 8 Read & Write, Smartbok

Enter 8 Read & Write, Smartbok

Enter Read & Write Smartbok er den digitale versjonen av den forenklede tekstboka, Read & Write. Her kan elevene høre teksten i boka opplest av ungdom og voksne med engelsk som førstespråk, og skrive inn egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og sidetall samt forstørre deler av sidene i boka. 

Her finner du tilpassede versjoner av utvalgte tekster fra elevboka og tilhørende oppgaver.

  • Read & Write inneholder oppgaver som stimulerer elevenes leseforståelse og tar for seg tilhørende grunnleggende ferdigheter.
  • Grammatiske emner gjennomgås systematisk og følger det grammatiske løpet i Learner's Book.
  • Oppgaver er tilpasset elever som trenger individuelt tilrettelagt opplæring på grunnleggende nivå.
  • Read & Write kan brukes som engangsbok.
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Enter 8 Read & Write, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 55,20   
Enter 8 Read & Write, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 55,20   

* Priser er eksklusiv mva