SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn Engelsk Enter 9 Read & Write, Smartbok

Enter 9 Read & Write, Smartbok

Enter 9 Read & Write, Smartbok

Her finner du tilpassede versjoner av utvalgte tekster fra elevboka og tilhørende oppgaver.

  • Read & Write inneholder oppgaver som stimulerer elevenes leseforståelse og tar for seg tilhørende grunnleggende ferdigheter.
  • Grammatiske emner gjennomgås systematisk og følger det grammatiske løpet i Learner's Book.
  • Oppgaver er tilpasset elever som trenger individuelt tilrettelagt opplæring på grunnleggende nivå.
  • Read & Write kan brukes som engangsbok.
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Enter 9, Read and Write, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 54,00    
Enter 9, Read and Write, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 54,00    

* Priser er eksklusiv mva