Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Engelsk Searching 8, Smartbok

Searching 8, Smartbok

Av Anne-Brit Naustdal Fenner, Geir Nordal-Pedersen
Searching 8, Smartbok

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn

Searching er et læreverk som gir kulturell kompetanse, blant annet gjennom gode presentasjoner av bildekunst og tekstlige sjangrer.

Hvert kapittel tar for seg en bestemt sjanger og et grammatisk emne. Searching fokuserer på aktuelle og historiske temaer, og elevene får møte ulike engelskspråklige nasjoner i verden. Opplest tekst som er synkronisert med avsnittene i boka gjør det enklere å følge med for elevene. med notatfunksjonen kan man lagre egne notater rett i boka.

Det er lagt vekt på det estetiske gjennom vakker layout og spennende bilder. Læreverket legger vekt på sammensatte tekster og er derfor rikt illustrert. Originale illustrasjoner, kjent bildekunst og gode fotografier belyser tekstene og kan zoomes inn og gi inspirasjon.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Searching 8, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 144,00   
Searching 8, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 144,00   

* Priser er eksklusiv mva