SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn KRLE Horisonter 10, Smartbok

Horisonter 10, Smartbok

Av Gunnar Holth, Kjell Arne Kallevik
Horisonter 10, Smartbok

Fag: KRLE
Nivå: 10. trinn
Målform: Bokmål

Horisonter er vårt læreverk i KRLE på ungdomstrinnet og i tråd med læreplanen av 2008. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte ut fra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv. Læreverket er inkluderende, men ikke forkynnenede, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

Smartbok-utgaven av Horisonter 10 inneholder flotte videoer fra ulike religioner og innlest lyd synkronisert med teksten i boka. Det er lagt inn zoom- og søkefunksjon, man kan notere direkte i boka, og sidene kan bokmerkes for lett å finne tilbake. Smartboka er egnet for bruk på pc, projektor og interaktive tavler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Horisonter 10, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 159,00    
Horisonter 10, Grunnbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 159,00    
Horisontar 10, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 159,00    
Horisontar 10, Grunnbok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 159,00    

* Priser er eksklusiv mva