SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn KRLE Horisonter 8, Smartbok

Horisonter 8, Smartbok

Av Gunnar Holth, Hilde Deschington
Horisonter 8, Smartbok

Fag: KRLE
Nivå: 8. trinn
Målform: Bokmål

Horisonter er vårt læreverk i KRLE på ungdomstrinnet og i tråd med læreplanen av 2008. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte ut fra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv. Læreverket er inkluderende, men ikke forkynnenede, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

Horisonter 8, Smartbok inneholder flotte videoer fra ulike religioner, og de fleste bildene kan forstørres. Språket i boka er enkelt og har lydstøtte. Det er lagt vekt på tydelige ordforklaringer. En vakker bok med gode differensieringsmuligheter.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Horisonter 8, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 154,00    
Horisonter 8, Grunnbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 154,00    
Horisontar 8, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 154,00    
Horisontar 8, Grunnbok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 153,00    

* Priser er eksklusiv mva