SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn KRLE Horisonter 9, Smartbok

Horisonter 9, Smartbok

Av Gunnar Holth, Kjell Arne Kallevik, Marie von der Lippe
Horisonter 9, Smartbok

Fag: KRLE
Nivå: 9. trinn
Målform: Bokmål

Horisonter 9, Smartbok gir deg religion, livssyn og etikk på fagets premisser. Boka er i tråd med læreplanen av 2008. Dette er er inkluderende, men ikke forkynnenede, bok og det kastes kritiske sideblikk underveis.

Smartbok-utgaven av Horisonter 9 behandler religioner og livssyn på en likeverdig og objektiv måte, med flotte videoer fra ulike religioner som krydrer undervisningen. Den har også innlest lyd synkronisert med teksten i boka, og språket er enkelt. Bruk av ulike farger differensierer de obligatoriske tekstene fra de fordypende. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Horisonter 9, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 159,00    
Horisonter 9, Grunnbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 159,00    
Horisontar 9, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 159,00    
Horisontar 9, Grunnbok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 159,00    

* Priser er eksklusiv mva