Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Matematikk Maximum 10, Grunnbok, Smartbok

Maximum 10, Grunnbok, Smartbok

Maximum 10, Grunnbok, Smartbok

Maximum er et nytt matematikkverk for ungdomstrinnet som legger til rette for en variert og spennende matematikkundervisning.

Grunnboka inneholder fagtekster, eksempler, differensierte oppgaver og utfordringer. Oppgavene fokuserer på at elevene skal beskrive, forklare og argumentere, slik at de lærer å bruke det matematiske symbolspråket. Verket har en gradvis og trygg oppbygging, tydelig faglig fokus og progresjon. Hvert kapittel i grunnboka avsluttes med Kort sagt som er en oppsummering av målene i kapittelet, Bli bedre skal gi mer trening på det eleven trenger og Tren tanken gir annerledes og spennende utfordringer.

Maximum legger vekt på:

  • faglig fokus
  • logisk oppbygging og progresjon
  • tilpasset opplæring i et læringsfellesskap
  • tydelige og presise målformuleringer
  • konkret veiledning og støtte for læreren både før, under og etter undervisningen

Maximum Smartbok er en digital versjon av grunnboka. Smartbok har innlest lyd som er synkronisert med teksten i boka. Man kan skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka. Smartbok er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett. 

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Maximum 10, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 122,40   
Maximum 10, Grunnbok, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 122,40   
Maximum 10, Grunnbok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 122,40   
Maximum 10, Grunnbok, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 122,40   

* Priser er eksklusiv mva