Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Matematikk Maximum 8, Lærerens bok, Smartbok

Maximum 8, Lærerens bok, Smartbok

Av Bjørnar Alseth, Ingvill Merete Stedøy-Johansen, Grete Normann Tofteberg
Maximum 8, Lærerens bok, Smartbok

Lærerens bok følger grunnboka side for side. Den gir solid og effektiv støtte til læreren i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen.  Lærerens bok inneholder ideer til ulike tilnærmingsmåter til stoffet og gir nyttige tips til aktiviteter, differensiering, vurderingsveiledning og fordypning.

Verket har en gradvis og trygg oppbygging, tydelig faglig fokus og progresjon. Hvert kapittel i grunnboka avsluttes med Kort sagt som er en oppsummering av målene i kapittelet, Bli bedre skal gi mer trening på det eleven trenger og Tren tanken gir annerledes og spennende utfordringer.

Maximum legger vekt på:

  • faglig fokus
  • logisk oppbygging og progresjon
  • tilpasset opplæring i et læringsfellesskap
  • tydelige og presise målformuleringer
  • konkret veiledning og støtte for læreren både før, under og etter undervisningen

Maximum Smartbok er en digital versjon av grunnboka. Man kan skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka. Smartbok er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett. 

Denne Smartboken har ikke innlest lyd.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Maximum 8, Lærerens bok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 136,00   

* Priser er eksklusiv mva