Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Matematikk Maximum 9, Lærerens bok, Smartbok

Maximum 9, Lærerens bok, Smartbok

Maximum 9, Lærerens bok, Smartbok

Maximum 9 Smartbok hjelper læreren med å undervise matematikk på måter som utvikler elevenes forståelse og ferdigheter.

Grunnboka inneholder fagtekster, eksempler, differensierte oppgaver og utfordringer. Oppgavene fokuserer på at elevene skal beskrive, forklare og argumentere, slik at de lærer å bruke det matematiske symbolspråket. Verket har en gradvis og trygg oppbygging, tydelig faglig fokus og progresjon. Hvert kapittel i grunnboka avsluttes med Kort sagt som er en oppsummering av målene i kapittelet, Bli bedre skal gi mer trening på det eleven trenger og Tren tanken gir annerledes og spennende utfordringer.

Maximum legger vekt på:

  • faglig fokus
  • logisk oppbygging og progresjon
  • tilpasset opplæring i et læringsfellesskap
  • tydelige og presise målformuleringer
  • konkret veiledning og støtte for læreren både før, under og etter undervisningen

Maximum Smartbok er en digital versjon av grunnboka.  Man kan skrive egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og forstørre deler av sidene i boka. Smartbok er egnet for projektor, interaktive tavler, PC/Mac og nettbrett.

Denne Smartboken har ikke innlest lyd.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Maximum 9, Lærerens bok, Smartbok Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 136,00   

* Priser er eksklusiv mva