SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn Naturfag Eureka! 10, Smartbok (2008)

Eureka! 10, Smartbok (2008)

Av Merete Hannisdal, John Haugan
Eureka! 10, Smartbok (2008)

Fag: Naturfag
Nivå: 10. trinn

Eureka! 10, Smartbok har en ryddig struktur og instruktive tegninger og foto. Hvert kapittel inneholder spennende fagstoff og avsluttes med oppgaver og aktiviteter. Smartboka har innlest tekst.

Læreverket stiller tankevekkende spørsmål, og oppgavene gir god begrepsstruktur og strategier for å tenke kritisk. Aktivitetene gir elevene praktisk erfaring, og fører til resonnering og erkjennelse.

Funksjoner i Eureka! Smartbok:

  • MARKER TEKSTEN: Bruk verktøy for gultusj og marker viktige ord og begreper.
  • LYTT: Hele boka er innlest, trykk hvor du vil i teksten og få den opplest
  • NOTER: Lag egne notater i teksten: Lag sammendrag, ordforklaringer eller huskelapper til deg selv.
  • SØK: Alle ord og begreper er søkbare, og det er derfor lett å finne igjen tema eller begreper andre steder i boka.
  • ZOOM: Forstørr tekst og bilder
  • INNHOLDSBANK: Finn igjen notater, bokmerker og notater i bokas egen innholdsbank.
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Eureka! 10, Grunnbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 155,00    
Eureka! 10, Grunnbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 155,00    

* Priser er eksklusiv mva