SmartBok Grunnskole 8.–10. trinn Norsk Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok

Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok

Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok

Nye Kontekst Basisbok ivaretar ferdighetstreningen gjennom hele treårsløpet.

Kapitlene i boka er inndelt i kurs med klare mål. Hvert kurs avsluttes med ulike oppgavetyper, der mål og hensikt er tydeliggjort, og der elevene øver de grunnleggende ferdighetene.

Boka inneholder mange eksempeltekster som fungere som mønster for elevenes skriving. Det er lagt vekt på å presentere fagspråket, og gi praktiske råd og tips om hvordan skrive tekster eller gå fram under ulike aktiviteter i norskfaget.

Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk, rettskriving og sjangrer, hjelp til arbeid med språklig og litterært emne, ordforklaringer og stikkord.

Nye Kontekst Basisbok Smartbok er den digitale utgaven av læreboka med nyttige funksjoner som innlest tekst, muligheter til å ta notater og markere, søke etter innhold, forstørre bilder og tekst. Smartboka er egnet for projektor, interaktive tavler, PV/Mac og nettbrett.

Skuespillere har vært med på å lese inn tekstene i Nye Kontekst Basisbok Smartbok.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 141,00    
Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 140,00    
Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 141,00    
Nye Kontekst 8-10, Basisbok, Smartbok, Lærar Lærerutgave  Nynorsk   Kr 140,00    

* Priser er eksklusiv mva