Smartbok Grunnskole 8.–10. trinn Norsk Nye Kontekst 8-10, Nynorsk–som sidemål, Smartbok

Nye Kontekst 8-10, Nynorsk–som sidemål, Smartbok

Av Bjarne Øygarden
Nye Kontekst 8-10, Nynorsk–som sidemål, Smartbok

Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål er beregnet for bokmålselever som skal lære nynorsk.

Mange ulike typer tekster og oppgaver gir elevene en motiverende inngang til arbeidet med språk- og tekstoppgaver.

Boka har fire deler. I første del er det fokus på å sammenlikne bokmål og nynorsk. I andre del skal elevene blant annet skrive egne tekster ut fra eksempeltekster. Tredje del inneholder en oversikt over hovedreglene i grammatikk og oppgaver. I fjerde del får elevene en kort språkhistorie, nyttige skriveråd, oversikt over sterke verb og en bokmålnynorskordliste.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Nye Kontekst 8-10, Nynorsk som sidemål, Smartbok Elevutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 84,80   
Nye Kontekst 8-10, Nynorsk som sidemål, Smartbok Lærerutgave  Bokmål/Nynorsk   kr 84,80   

* Priser er eksklusiv mva