Smartbok Videregående Biologi Bi 1, Smartbok, 2. utgave

Bi 1, Smartbok, 2. utgave

Av Grønlien, Syverttsen, Tandberg, Tsigaridas
Bi 1, Smartbok, 2. utgave

Bi 1 er faglig solid og oppdatert, og har gjennomarbeidede illustrasjoner, tabeller og flytskjemaer som gjør lærestoffet tilgjengelig for alle elevene.

 

Boka har en bearbeidet kapittelstruktur, der vi har tatt større hensyn til hvilke emner som bygger på hverandre, og hvilke temaer som passer å undervise i de ulike årstidene. Eksempler på dette er kapitlet Vekst og utvikling hos planter som er plassert sist i Bi 1 da dette emnet er fint å gjennomgå når det spirer og gror ute.

Smartboka er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Bi 1, Smartbok, 2. utgave Elevutgave  Bokmål   kr 237,60   
Bi 1, Smartbok, 2. utgave Lærerutgave  Bokmål   kr 237,60   

* Priser er eksklusiv mva