Bi 2, Smartbok

Av Heidi Kristine Grønlien, Cato Tandberg, Leif Ryvarden
Bi 2, Smartbok

Fag: Biologi
Nivå: Vg3

Bi 2 består av grunnbøker og studiehefter. Bøkene utgjør et faglig solid læreverk. Mange og flotte bilder og illustrasjoner gjør stoffet godt tilgjengelig og underbygger faginnholdet. Bøkene har inspirerende layout, og de er designet slik at de skal oppleves som lette å lese og enkle å orientere seg i for både lærere og elever.

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Med Smartboka kan du enkelt vise illustrasjoner, tabeller og bilder på projektor. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka er egnet for både projektor, interaktive tavler og pc.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Bi 2, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 172,80   
Bi 2, Studiehefte, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 85,60   

* Priser er eksklusiv mva