SmartBok Videregående Biologi Bi 2, Smartbok, 2. utgave

Bi 2, Smartbok, 2. utgave

Av Heidi Kristine Grønlien, Cato Tandberg, Leif Ryvarden
Bi 2, Smartbok, 2. utgave

Fag: Biologi
Nivå: Vg3

Den er faglig solid og oppdatert, og har gjennomarbeidede illustrasjoner, tabeller og flytskjemaer som gjør lærestoffet tilgjengelig for alle elevene.

Boka har en bearbeidet kapittelstruktur, der vi har tatt større hensyn til hvilke emner som bygger på hverandre, og hvilke temaer som passer å undervise i de ulike årstidene. Eksempler på dette er kapitlene Evolusjon og Økologi som er plassert først i Bi 2 da disse er aktuelle i forbindelse med feltarbeid på sensommeren og høsten.

Smartboka er en digital versjon av læreboka. Den er enkel å at i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner, tekstmarkering og interaktive oppgaver. Smartboka kan brukes offline eller online, og er tilgjengelig på PC/Mac og nettbrett.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Bi 2, Smartbok, Elev, 2. utgave Elevutgave  Bokmål   Kr 255,00    

* Priser er eksklusiv mva