Smartbok Videregående Bygg- og anleggsteknikk Kurs i Stillasmontering, Smartbok

Kurs i Stillasmontering, Smartbok

Kurs i Stillasmontering, Smartbok

Kurs i stillasmontering, Smartbok er en digital versjon av læreboka. Boka gir en grunnleggende teoretisk innføring og veiledning for praktisk øvelse med arbeid i høyden. Boka dekker minimumskravene til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas.

I Smartboka kan du lytte til den innleste teksten. Du kan søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise boka på projektor og interaktive tavler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Kurs i Stillasmontering, Smartbok Årslisens  Bokmål   kr 93,60   
Kurs i Stillasmontering, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 93,60   
Kurs i Stillasmontering, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 93,60   

* Priser er eksklusiv mva