Smartbok Videregående Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok

Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok

Av Christian Nordahl Rolfsen
Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok

Bransjelære, HMS og tegning, Smartbok:

  • Viser sammenhengen mellom de ulike yrkene i bransjen
  • Gir en grunnleggende innføring i HMS-arbeid
  • Inneholder mange eksempler fra byggebransjen
  • Tar for seg sentrale bestemmelser i bygg- og anleggsbransjen

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

 I tillegg finner du i Bransjelære, HMS og tegning disse ekstraressursene:

  • arbeidsark 
  • forstørring av tegninger
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok Elevutgave  Bokmål   kr 109,60   
Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok Elevutgave  Nynorsk   kr 109,60   
Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok Lærerutgave  Bokmål   kr 109,60   
Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok Lærerutgave  Nynorsk   kr 109,60   

* Priser er eksklusiv mva