SmartBok Videregående Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok

Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok

Av Christian Nordahl Rolfsen
Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok

Bransjelære, HMS og tegning, Smartbok:

  • Viser sammenhengen mellom de ulike yrkene i bransjen
  • Gir en grunnleggende innføring i HMS-arbeid
  • Inneholder mange eksempler fra byggebransjen
  • Tar for seg sentrale bestemmelser i bygg- og anleggsbransjen

I Smartboka får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

 I tillegg finner du i Bransjelære, HMS og tegning disse ekstraressursene:

  • arbeidsark 
  • forstørring av tegninger
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Bransjelære, HMS og tegning, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 116,00    
Bransjelære, HMS og teikning, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 116,00    
Bransjelære, HMS og tegning, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 116,00    
Bransjelære, HMS og teikning, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Nynorsk   Kr 116,00    

* Priser er eksklusiv mva