Produksjon, BA-serien, Smartbok

Av Lasse Svellingen og Rune Sekkingstad
Omslag Produksjon

Fag: Bygg og anleggsteknikk
Nivå: Vg1

Kjennetegn ved Produksjon, Smartbok:

 • inneholder særløpsfagene: isolatørfaget, feierfaget, glassfaget og steinfaget.  
 • gir elevene grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i bygg- og anleggsteknikk
 • omfatter hele byggeprosessen: anleggsteknikk, byggteknikk, klima-, energi- og miljøteknikk, treteknikk og overflateteknikk
 • knytter yrkesteorien til et praktisk byggeprosjekt: Sameiet 5000
 • har fokus på HMS i alle ledd av produksjonsprosessen
 • vektlegger tegningslesing og tegneforståelse
 • viser sammenhengen mellom de ulike yrkene i byggebransjen

Særløpskapitlene ligger også som pdf i Ressursbanken til BA-serien. 

I Produksjon, Smartbok får du teksten opplest, og du velger selv hvor i boka du vil starte avspillingen. Du kan også ta notater, legge til bokmerker og markere i teksten. Smartboka fungerer på PC, MAC og iPad, og er egnet for både projektor og interaktive tavler.

I tillegg finner du dette i Produksjon Smartbok:

 • filmer
 • trekk-og-dra-oppgaver
 • arbeidsark
 • forstørring av tegninger
Tittel Utgave Målform Pris / år*
Produksjon, BA, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 271,00    
Produksjon, BA, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 271,00    
Produksjon, BA, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 271,00    
Produksjon, BA, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Nynorsk   Kr 271,00    

* Priser er eksklusiv mva