Tegningslesing, BA-serien, Smartbok

Av Lasse Svellingen, Rune Sekkingstad
Tegningslesing, BA-serien, Smartbok

Tegningslesing, BA-serien, Smartbok

Boka inneholder et utvalg oppgaver i tegningslesing og tegning innenfor mange fag. Innholdet er tilpasset stoffet som er behandlet i del 3 i boka Bransjelære, HMS og tegning. Byggtegningene er fra byggeprosjektet Sameiet 5000.

I boka finner du ulike tegningstyper, øvingsark for å skrive bokstaver og tall,  varierte oppgaver og interaktive oppgaver.

Oppgavene har varierende vanskelighetsgrad, hvor hvert kapittel starter med de enkleste oppgavene først. Disse knyttes til det konkrete byggeprosjektet med tegninger/utsnitt av tegninger og til den generelle yrkesteorien.

 I Smartboka finner du disse ekstraressursene:

  • Interaktive oppgaver, med trekk-og-slipp funksjonalitet
  • Fasit

Inneholder ikke lydfiler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Tegningslesing, Oppgaver, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 74,00    
Teikningslesing, Oppgåver, Smartbok, Elev Elevutgave  Nynorsk   Kr 74,00    
Tegningslesing, Oppgaver, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Bokmål   Kr 74,00    
Teikningslesing, Oppgåver, Smartbok, Lærer Lærerutgave  Nynorsk   Kr 74,00    

* Priser er eksklusiv mva