Bransjelære, Smartbok

Bransjelære, Smartbok

Bransjelære Vg2 byggteknikk, Smartbok gir en innføring i forholdene i byggebransjen, tar for seg saksgangen i en byggeprosess og regelverket som gjelder gjennom hele prosessen. Det er lagt vekt på den betydningen regelverket har for hver enkelt håndverker og for all virksomhet i bransjen.

I Smartboka kan du lytte til den innleste teksten. Du kan søke etter ord og tema, lage egne notater, legge til bokmerker, markere tekst og nøkkelord, forstørre tekst og bilder og vise boka på projektor og interaktive tavler.

Tittel Utgave Målform Pris / år*
Bransjelære, Vg2 byggteknikk, Smartbok, Elev Elevutgave  Bokmål   Kr 74,00    
Bransjelære, Vg2 byggteknikk, Smartbok, Årslisens Årslisens  Bokmål   Kr 74,00    

* Priser er eksklusiv mva